Algemeen

 1. Door het betalen van het lidgeld wordt het Huishoudelijk Reglement stilzwijgend aanvaard.
 2. Het lidgeld wordt door het bestuur voor 1 juni bepaald met betrekking op het volgende seizoen.
 3. Ieder lid is verplicht zijn lidgeld te betalen voor 1 september van het beginnende seizoen.
 4. Het bestuur behoudt zich het recht leden te schrappen, leden definitief of tijdelijk uit te sluiten en leden te weigeren.
 5. Voor het seizoen 2020-2021 bedraagt het lidgeld:
  • Move: €60 voor lessenreeks / €110 voor gans jaar
  • Jeugd: €275
  • Seniors: €300

Wedstrijden en trainingen

 1. Op een training zijn de volgende gedragsregels zeer belangrijk:
  • Trainingen starten stipt. Wees dus vijf minuten op voorhand aangekleed in de zaal.
  • Alle spelers zijn medeverantwoordelijk voor het gebruikte materiaal, zorgen dat er geen ballen verloren gaan en deze na de training terug opgeborgen worden op de juiste plaats.
  • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de coach.
  • Trainingen worden niet verstoord.
  • Bij ziekte, afwezigheid of vertraging van een speler verwachten we dat de coach tijdig op de hoogte gesteld wordt. Dit geldt zowel voor trainingen als voor wedstrijden.
 2. Voor alle wedstrijden wordt elke speler minstens 30 minuten op voorhand omgekleed in de zaal verwacht. De coach kan dit versoepelen of verstrengen.
 3. Alle verplaatsingen gebeuren met persoonlijk vervoer.
 4. Er wordt verwacht dat je naar elke training komt tenzij dat niet kan door examens, schoolwerk, werk, ziekte of kwetsuur. Anders word je verwacht te komen trainen. Spelers die niet komen trainen, hebben in principe geen recht om te spelen tijdens de wedstrijden.
 5. Bij lichte blessure tijdens trainingen en wedstrijden dien je onmiddellijk je coach te verwittigen zodat de nodige verzekeringspapieren opgemaakt kunnen worden.

Kledij en sporthygiëne

 1. Draag steeds propere basketbalschoenen tijdens de trainingen en wedstrijden. Basketbalschoenen die strepen achterlaten worden niet toegelaten. (Zie reglement sporthal)
 2. Attributen zoals uurwerken, ringen, oorbellen, piercings (zowel zichtbaar als onzichtbaar)… die kwetsuren kunnen veroorzaken, zijn niet toegelaten op training en wedstrijd.
 3. Na iedere training en wedstrijd wordt er gedoucht. Je gaat douchen alvorens je de cafetaria betreedt, zowel na trainingen als na wedstrijden.
 4. De club zorgt voor de wedstrijduitrusting (shirt+broek). Deze blijven eigendom van de club. De spelers zorgen ervoor dat na de wedstrijd de uitrusting volledig in de bijhorende sportzak wordt gestoken. Deze ploeguitrusting wordt na elke wedstrijd gewassen door de afgesproken persoon. Bij verlies door onachtzaamheid kan een vergoeding gevraagd worden.
 5. De laatste die de kleedkamer verlaat, zorgt ervoor dat er geen uitrusting achter blijft en de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.
 6. Sportkledij is verplicht tijdens de trainingen.
 7. De spelers kleden zich om in de kleedkamers. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of diefstallen.

Attitude

 1. Positieve inzet en vooral de bereidheid hiertoe, zijn enkele eigenschappen van een goede speler.
 2. Zowel op als naast het veld wordt er blijvende concentratie op de wedstrijd verwacht.
 3. Tijdens de rustpauze van wedstrijden blijven alle spelers ter beschikking van de coach.
 4. Moedig je ploegmaten aan. Wees sportief voor ploegmaat en tegenstander. Er wordt niet gepest. Negatieve kritiek ten opzichte van ploegmaten, coach, begeleiders en refs zijn niet toelaatbaar.
 5. Al het leeggoed en ander afval dient opgeruimd te worden na elke wedstrijd of training.
 6. Alle spelers moeten hun identiteitskaart voorleggen bij elke wedstrijd.
 7. Boetes aan de VBL opgelopen door een speler worden door de speler betaald aan de club.
 8. Er wordt niet gespeeld wanneer men niet in orde is met paspoort, medische attest of aansluiting. Ook hier worden boetes van de VBL doorgerekend aan de speler.

Samenhorigheid

 1. Van alle leden wordt verwacht dat ze regelmatig meewerken aan en/of aanwezig zijn bij de activiteiten die door de club georganiseerd worden.
 2. Geblesseerde spelers komen kijken naar de wedstrijden van zijn/haar ploeg en zijn bereid te helpen aan de tafel of zich als gedelegeerd bestuurder op te geven.