Hoge Ringen

Vanaf 12 jaar wordt er overgeschakeld naar hogere doelen en bouwen onze coaches verder op de funderingen die bij de lage borden werd gelegd. In deze groepen komt het aspect van spelinzicht en snelheid van uitvoering meer op de voorgrond. Ook hier geven we extra aandacht en ondersteuning aan de fysieke ontwikkeling van onze spelers. Winst is steeds ondergeschikt aan de persoonlijke ontwikkeling van onze spelers en de progressie van onze ploegen.